Zakupy na raty

Program BOCIAN

Cel programu
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Link z informacjami:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-iiwnioskow-2020-2021/