Dofinansowanie dla przemysłu

DLA FIRM

Dofinansowanie Fotowoltaiczne dla firm – czy się opłaca?
Zazwyczaj po zakończeniu programów oferujących bezzwrotne dopłaty do inwestycji w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, zainteresowanie spada a zainteresowanie pozostałymi formami pomocy nie cieszy się popularnością. Błędne myślenie! Po dużo korzystnych zmianach w prawie, OZE są naprawdę opłacalne, nawet gdy są finansowane są ze środków zewnętrznych – np. za pomocą kredytu czy pożyczki. Wykorzystanie Odnawialnych źródeł Energii w firmie daje szereg korzyści.

Program ENERGIA PLUS

 • Cel programu:
  Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Terminy i sposób składania wniosków:
  Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 • Dofinansowanie:
  Kwota dla dofinansowania w formie pożyczki może wynieść do – 1 264 286 978,50 złotych;
  Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji może wynieść do – 49 772 500,00 złotych.
 • Formy dofinansowania:
  Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;
 • Beneficjenci:
  Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do nas: telefon i mail w zakładce kontakt oraz na rządowej stronie http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki krajowe/programypriorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/