Agroenergia dla rolników

Cel programu:
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.

Forma dofinansowania:
Dotacja.
Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7

Fotowoltaika dla rolnika – 25% ulgi w podatku rolniczym
Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do nas: telefon i mail w zakładce kontakt oraz na rządowej stronie
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW):

Wsparcie z PROW można uzyskać w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Instalacje fotowoltaiczne muszą być montowane na budynkach działalnością rolniczą lub na gruntach 9 związanych z gospodarstwem rolnym, wytworzona energia musi być wykorzystana na potrzeby działalności rolniczej

Więcej informacji na rządowej stronie
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html