506-114-022 kontakt@voltonoze.pl

Program Czyste Powietrze

Cel Programu

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez osoby uprawinione do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do:

osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

https://czystepowietrze.gov.pl/

Bezpłatne oszacowanie oszczędności energii słonecznej

DOWIEDZ SIĘ, JAK DUŻO MOŻESZ JUŻ ZAOSZCZĘDZIĆ!

14 + 14 =

Jesteśmy tutaj aby odpowiedzieć na Twoje pytania, bez zobowiązań!

Klikając ,, Uzyskaj bezpłatną wycenę” upoważniasz Volton sp.j. do skontaktowania się z Tobą wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO Dz.U.2019.1781

Zadzwoń