Kategorie
Dofinansowania

Zakupy na raty

Program BOCIAN

Cel programu
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Link z informacjami:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-iiwnioskow-2020-2021/

Kategorie
Dofinansowania

Dofinansowanie dla przemysłu

DLA FIRM

Dofinansowanie Fotowoltaiczne dla firm – czy się opłaca?
Zazwyczaj po zakończeniu programów oferujących bezzwrotne dopłaty do inwestycji w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, zainteresowanie spada a zainteresowanie pozostałymi formami pomocy nie cieszy się popularnością. Błędne myślenie! Po dużo korzystnych zmianach w prawie, OZE są naprawdę opłacalne, nawet gdy są finansowane są ze środków zewnętrznych – np. za pomocą kredytu czy pożyczki. Wykorzystanie Odnawialnych źródeł Energii w firmie daje szereg korzyści.

Program ENERGIA PLUS

 • Cel programu:
  Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Terminy i sposób składania wniosków:
  Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 • Dofinansowanie:
  Kwota dla dofinansowania w formie pożyczki może wynieść do – 1 264 286 978,50 złotych;
  Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji może wynieść do – 49 772 500,00 złotych.
 • Formy dofinansowania:
  Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;
 • Beneficjenci:
  Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do nas: telefon i mail w zakładce kontakt oraz na rządowej stronie http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki krajowe/programypriorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/

Kategorie
Dofinansowania

Agroenergia dla rolników

Cel programu:
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.

Forma dofinansowania:
Dotacja.
Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7

Fotowoltaika dla rolnika – 25% ulgi w podatku rolniczym
Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do nas: telefon i mail w zakładce kontakt oraz na rządowej stronie
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW):

Wsparcie z PROW można uzyskać w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Instalacje fotowoltaiczne muszą być montowane na budynkach działalnością rolniczą lub na gruntach 9 związanych z gospodarstwem rolnym, wytworzona energia musi być wykorzystana na potrzeby działalności rolniczej

Więcej informacji na rządowej stronie
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Kategorie
Dofinansowania

Program Czyste Powietrze

Cel Programu
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez osoby uprawinione do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do:
osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.