Kategorie
Dofinansowania

Program mój prąd

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dotacje z programu Mój Prąd
„Mój Prąd” to jeden z największych programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych w UE o mocy 2-10 kW dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Kto może skorzystać z programu?
Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, *które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym).

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;
  • możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra klimatu i środowiska, Ireneusza Zyski, w 2021 roku będzie kontynuacja programu “Mój prąd”!
Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do nas: telefon i mail w zakładce kontakt oraz na rządowej stronie https://mojprad.gov.pl/